Hatsune Miku (Cantarella)

  • Series: Vocaloid
  • Cosplayer: Hoshi as Hatsune Miku
  • Cosplayer: Zel as KAITO
  • Photographer: Zel, Hoshi
  • Photo editor: Hoshi