Ichinose Tokiya from Uta no Prince-sama

 

  • Series: Uta no Prince-sama
  • Cosplayer: Zel as Ichinose Tokiya
  • Cosplayer: Hoshi as Nanami Haruka
  • Photographer: Zel, Hoshi
  • Photo editor: Hoshi